Dinko Mendaš

uzgajivačnica od Hrvatske

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   boja   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   visina   otac   majka 
JRSp 19 Rena Panonska slika ženka žuto bijela 20.10.1959. 6 Setforth from... Lissa of Ladypark
JRSp 92 Tiuna od Hrvatske mužjak žuto bijela 21.06.1963. 1 Straight Shot... Rena Panonska
JRSp 302 Odo v. Langauenfeld slika mužjak žuto bijela 04.02.1968. 5 61 cm Domingo of Du... Gaudi Simbast...
JRSp 365 Bel od Hrvatske slika ženka žuto bijela 27.03.1969. 4 Colliefun Blu... Rena Panonska
JRSp 487 Amiko od Srebrnog Brijega mužjak žuto bijela 24.05.1972. 57 cm Odo v. Langau... Dafna od Sutjeske
JR 40081 Oran od Hrvatske mužjak žuto bijela 06.08.1974. Odo v. Langau... Bel od Hrvatske
JR 40204 Tiha Villa od Hrvatske ženka žuto bijela 07.03.1976. 3 Sangreat Seda... Bel od Hrvatske
JR 40205 Tika Taka od Hrvatske ženka žuto bijela 07.03.1976. 1 51 cm Sangreat Seda... Bel od Hrvatske
JR 40326 Eli-Norma od Hrvatske ženka žuto bijela 14.07.1977. 5 Apache Fulvo ... Bel od Hrvatske
JR 40329 Esprit od Hrvatske ženka žuto bijela 14.07.1977. 60 cm Apache Fulvo ... Bel od Hrvatske
JR 40443 Čar od Hrvatske mužjak žuto bijela 18.07.1978. 57 cm Apache Fulvo ... Bel od Hrvatske
JR 40448 Tiki Takić od Hrvatske mužjak žuto bijela 28.07.1978. 59 cm Apache Fulvo ... Tika Taka od ...
JR 40503 Lipa od Hrvatske ženka trobojna 31.05.1979. Zoli Coklarski Tiha Villa od...
JR 40504 Lan od Hrvatske mužjak trobojna 31.05.1979. Zoli Coklarski Tiha Villa od...
JR 40801 Castor od Hrvatske mužjak trobojna 21.08.1981. Zoli Coklarski Eli-Norma od ...
JR 40802 Citadela od Hrvatske ženka trobojna 21.08.1981. Zoli Coklarski Eli-Norma od ...
JR 40804 Casta Diva od Hrvatske slika ženka žuto bijela 21.08.1981. 3 Zoli Coklarski Eli-Norma od ...
JR 41837 Lord slika mužjak trobojna 23.11.1984. 7 Faro od Neoplante Agnis
JR 42252 Ramsey Dreams Irmanigo slika mužjak žuto bijela 09.03.1989. 5 Dreams of Mig... Burrsdone Ber...
JR 42606 Dika Mora od Hrvatske ženka trobojna 21.06.1990. 1 Ramsey Dreams... Vela Villa od...
JR 42815 Kana od Hrvatske ženka 08.02.1991. Ramsey Dreams... Vela Villa od...
HR 10771 Plava Želja od Hrvatske slika ženka blue-merle 04.08.1993. Steadlyn Skyw... Dika Mora od ...
HR 10774 Put od Hrvatske slika mužjak trobojna 04.08.1993. Steadlyn Skyw... Dika Mora od ...
JR 40228 Apache Fulvo di Cambiano slika mužjak žuto bijela 4 Xandro v. Tie... Bririch Golde...

moj uzgoj:

04.08.1993. OD HRVATSKE
otac: HR 10322 mužjak blue-merle Cro.CH Steadlyn Skywriter slika
majka: JR 42606 ženka trobojna Dika Mora od Hrvatske
HR 10770 ženka blue-merle Plava Sreća od Hrvatske slika
HR 10771 ženka blue-merle Plava Želja od Hrvatske slika
HR 10772 ženka trobojna Plaha Rosa od Hrvatske
HR 10773 mužjak trobojna Porin od Hrvatske
HR 10774 mužjak trobojna Put od Hrvatske slika

05.04.1992. OD HRVATSKE
otac: JR 42252 mužjak žuto bijela Ramsey Dreams Irmanigo slika
majka: JR 41929 ženka trobojna Vela Villa od Hrvatske
mužjak žuto bijela Naj od Hrvatske
mužjak trobojna Nemir od Hrvatske
ženka žuto bijela Nadda od Hrvatske
ženka žuto bijela Norma od Hrvatske
ženka žuto bijela Novella od Hrvatske

08.02.1991. OD HRVATSKE
otac: JR 42252 mužjak žuto bijela Ramsey Dreams Irmanigo slika
majka: JR 41929 ženka trobojna Vela Villa od Hrvatske
JR 42815 ženka Kana od Hrvatske
JR 42817 mužjak žuto bijela Ken od Hrvatske

21.06.1990. OD HRVATSKE
otac: JR 42252 mužjak žuto bijela Ramsey Dreams Irmanigo slika
majka: JR 41929 ženka trobojna Vela Villa od Hrvatske
mužjak žuto bijela Dar Sunca od Hrvatske
JR 42606 ženka trobojna Dika Mora od Hrvatske

03.06.1989. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40803 ženka žuto bijela Clara od Hrvatske
JR 42321 ženka Milla od Hrvatske

30.09.1987. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40804 ženka žuto bijela Casta Diva od Hrvatske slika
JR 41925 mužjak Veli Dar od Hrvatske
JR 41929 ženka trobojna Vela Villa od Hrvatske
JR 41932 mužjak Vaj-Mir od Hrvatske

15.07.1987. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40803 ženka žuto bijela Clara od Hrvatske
JR 41962 mužjak Zagi od Hrvatske

24.06.1987. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40748 ženka trobojna Rosa od Hrvatske
JR 41960 ženka trobojna Lora od Hrvatske
JR 41961 ženka trobojna Lea od Hrvatske

29.12.1986. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40804 ženka žuto bijela Casta Diva od Hrvatske slika
JR 41863 ženka žuto bijela Oda-Korana od Hrvatske
JR 41864 mužjak trobojna Opal od Hrvatske
JR 41865 mužjak žuto bijela Oro od Hrvatske
JR 41866 mužjak trobojna Orkan od Hrvatske
JR 41867 mužjak žuto bijela Osor od Hrvatske

08.07.1985. OD HRVATSKE
otac: JR 40734 mužjak trobojna Mentor
majka: JR 40748 ženka trobojna Rosa od Hrvatske
JR 41636 ženka trobojna Alica od Hrvatske

05.10.1984. OD HRVATSKE
otac: JR 40734 mužjak trobojna Mentor
majka: JR 40804 ženka žuto bijela Casta Diva od Hrvatske slika
JR 41470 ženka trobojna Fina od Hrvatske

20.07.1983. OD HRVATSKE
otac: JR 40734 mužjak trobojna Mentor
majka: JR 40326 ženka žuto bijela Eli-Norma od Hrvatske
JR 41206 ženka Tuga od Hrvatske

22.08.1982. OD HRVATSKE
otac: JR 40734 mužjak trobojna Mentor
majka: JR 40326 ženka žuto bijela Eli-Norma od Hrvatske
JR 41029 ženka trobojna Euridika od Hrvatske slika

21.08.1981. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40326 ženka žuto bijela Eli-Norma od Hrvatske
JR 40801 mužjak trobojna Castor od Hrvatske
JR 40802 ženka trobojna Citadela od Hrvatske
JR 40803 ženka žuto bijela Clara od Hrvatske
JR 40804 ženka žuto bijela Casta Diva od Hrvatske slika

10.05.1981. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40204 ženka žuto bijela Tiha Villa od Hrvatske
JR 40748 ženka trobojna Rosa od Hrvatske

20.03.1981. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40015 ženka žuto bijela Astra od Unske Mrakovice
JR 40729 ženka žuto bijela Želja od Hrvatske slika

17.10.1980. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40326 ženka žuto bijela Eli-Norma od Hrvatske
JR 40677 ženka trobojna Zima od Hrvatske

17.02.1980. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40204 ženka žuto bijela Tiha Villa od Hrvatske
JR 40584 mužjak žuto bijela Mak od Hrvatske slika

31.05.1979. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40204 ženka žuto bijela Tiha Villa od Hrvatske
JR 40503 ženka trobojna Lipa od Hrvatske
JR 40504 mužjak trobojna Lan od Hrvatske
JR 40505 mužjak trobojna Lav od Hrvatske

23.05.1979. OD HRVATSKE
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40326 ženka žuto bijela Eli-Norma od Hrvatske
JR 40497 ženka žuto bijela Kita od Hrvatske
JR 40498 ženka žuto bijela Korana od Hrvatske
JR 40500 mužjak žuto bijela Klen od Hrvatske
JR 40501 mužjak žuto bijela Koral od Hrvatske

28.07.1978. OD HRVATSKE
otac: JR 40228 mužjak žuto bijela Apache Fulvo di Cambiano slika
majka: JR 40205 ženka žuto bijela Tika Taka od Hrvatske
JR 40448 mužjak žuto bijela Tiki Takić od Hrvatske

18.07.1978. OD HRVATSKE
otac: JR 40228 mužjak žuto bijela Apache Fulvo di Cambiano slika
majka: JRSp 365 ženka žuto bijela Bel od Hrvatske slika
JR 40443 mužjak žuto bijela Čar od Hrvatske
JR 40448 ženka žuto bijela Čeri od Hrvatske

14.07.1977. OD HRVATSKE
otac: JR 40228 mužjak žuto bijela Apache Fulvo di Cambiano slika
majka: JRSp 365 ženka žuto bijela Bel od Hrvatske slika
JR 40326 ženka žuto bijela Eli-Norma od Hrvatske
JR 40329 ženka žuto bijela Esprit od Hrvatske

07.03.1976. OD HRVATSKE
otac: mužjak žuto bijela Sangreat Sedaka of Seafire
majka: JRSp 365 ženka žuto bijela Bel od Hrvatske slika
JR 40204 ženka žuto bijela Tiha Villa od Hrvatske
JR 40205 ženka žuto bijela Tika Taka od Hrvatske

06.08.1974. OD HRVATSKE
otac: JRSp 302 mužjak žuto bijela Odo v. Langauenfeld slika
majka: JRSp 365 ženka žuto bijela Bel od Hrvatske slika
JR 40081 mužjak žuto bijela Oran od Hrvatske

27.03.1969. OD HRVATSKE
otac: JRSp 199 mužjak blue-merle Colliefun Blue Bandit
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
JRSp 365 ženka žuto bijela Bel od Hrvatske slika

14.05.1967. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
ženka Beba od Hrvatske
ženka Buba od Hrvatske
ženka Buga od Hrvatske
JRSp 301 ženka žuto bijela Baca od Hrvatske

29.08.1966. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
mužjak Kaj od Hrvatske
mužjak Kam od Hrvatske
mužjak Kato od Hrvatske
mužjak Kud od Hrvatske
ženka Kaja od Hrvatske
JRSp 173 mužjak King od Hrvatske

23.03.1965. OD HRVATSKE
otac: JRSp 76 mužjak Bari od Lotrščaka
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
mužjak Sam od Hrvatske
mužjak San od Hrvatske
mužjak Soko od Hrvatske
mužjak Suton od Hrvatske
ženka Sana od Hrvatske
ženka Suza od Hrvatske
JRSp 140 ženka Snena od Hrvatske

07.05.1964. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
ženka Ida-Natali od Hrvatske
ženka Inka-Norma od Hrvatske
JRSp 106 ženka Iris-Nonoleta od Hrvatske

21.06.1963. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
mužjak Tiber od Hrvatske
ženka Tera od Hrvatske
ženka Tina od Hrvatske
JRSp 77 mužjak žuto bijela Tedi od Hrvatske
JRSp 92 mužjak žuto bijela Tiuna od Hrvatske

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak