Pavica Čokor

uzgajivačnica od Čujana Lašćinskog

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   boja   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   visina   otac   majka 
JR 42429 Ara od Čujana Lašćinskog ženka 08.11.1989. Bijou Conde v... Tena od Čuja...
JRSp 509 Fortuna od Krešimira ženka 1
JR 40219 Cita od Čujana Lašćinskog ženka 2
JR 41552 Tena od Čujana Lašćinskog ženka 1
JR 40119 Bona od Čujana Lašćinskog ženka 2 Odo v. Langau... Fortuna od Kr...

moj uzgoj:

08.11.1989. OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41552 ženka Tena od Čujana Lašćinskog
JR 42427 ženka Alma od Čujana Lašćinskog
JR 42429 ženka Ara od Čujana Lašćinskog

02.06.1983.
otac: JR 40312 mužjak žuto bijela Slo.CH Riki slika
majka: JR 40219 ženka Cita od Čujana Lašćinskog
JR 41150 mužjak Ringo od Čujana Lašćinskog

13.07.1980. OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40219 ženka Cita od Čujana Lašćinskog
JR 40640 ženka Luna od Čujana Lašćinskog

07.07.1980. OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JR 60402 mužjak žuto bijela Zoli Coklarski
majka: JR 40119 ženka Bona od Čujana Lašćinskog
JR 40632 mužjak žuto bijela Mond od Čujana Lašćinskog slika

19.07.1978. OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JR 40228 mužjak žuto bijela Apache Fulvo di Cambiano slika
majka: JR 40119 ženka Bona od Čujana Lašćinskog
JR 40457 mužjak Gringo od Čujana Lašćinskog

OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JRSp 302 mužjak žuto bijela Odo v. Langauenfeld slika
majka: JRSp 509 ženka Fortuna od Krešimira
JR 40119 ženka Bona od Čujana Lašćinskog

natrag povratak