Legla: Bijenička

2 rezultata

17.05.1964. BIJENIčKA
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 15 ženka Laska Panonska
mužjak Diks Bijenički
mužjak Dino Bijenički
ženka Diana Bijenička
ženka Dina Bijenička
ženka Dona Bijenička

01.01.1962. BIJENIčKA
otac: JRSp 16 mužjak Ali od Lotrščaka
majka: JRSp 15 ženka Laska Panonska
mužjak Lary Bijenički
mužjak Leo Bijenički
mužjak Lido Bijenički
mužjak Livio Bijenički
mužjak Lowell Bijenički
ženka Lada Bijenička
ženka Ledi Bijenička
ženka Luna Bijenička