Legla: od Srebrnog Brijega

2 rezultata

17.10.1973. OD SREBRNOG BRIJEGA
otac: JRSp 302 mužjak žuto bijela Odo v. Langauenfeld slika
majka: JRSp 330 ženka Dafna od Sutjeske
JR 40005 ženka žuto bijela Sura od Srebrnog Brijega

24.05.1972. OD SREBRNOG BRIJEGA
otac: JRSp 302 mužjak žuto bijela Odo v. Langauenfeld slika
majka: JRSp 330 ženka Dafna od Sutjeske
JRSp 487 mužjak žuto bijela Amiko od Srebrnog Brijega