Legla: Ciciban

1 rezultat

17.05.1968. CICIBAN
otac: mužjak Astor Prigorski
majka: ženka Pija
mužjak Paša Ciciban
mužjak Pepsi Ciciban
mužjak Porki Ciciban
ženka Pegi Ciciban