Legla: Ohridska

1 rezultat

17.07.1968. OHRIDSKA
otac: mužjak Astor Prigorski
majka: ženka Astra od Moravča
mužjak Tatar Ohridski
mužjak Teksi Ohridski
mužjak Teri Ohridski
mužjak Tim Ohridski
mužjak Tino Ohridski
mužjak Topsi Ohridski
ženka Tesa Ohridska
ženka Tresa Ohridska