Legla: hrvatski uzgoj

451 rezultat (451 - 451)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››

OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JRSp 302 mužjak žuto bijela Odo v. Langauenfeld slika
majka: JRSp 509 ženka Fortuna od Krešimira
JR 40119 ženka Bona od Čujana Lašćinskog

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››