Legla: hrvatski uzgoj

451 rezultat (401 - 410)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››

26.05.1967. OD SUTJESKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 94 ženka Custos Dafne
mužjak Lesi od Sutjeske
mužjak žuto bijela Lucifer od Sutjeske
ženka žuto bijela Leda od Sutjeske
ženka Lina od Sutjeske
ženka Lisa od Sutjeske

26.05.1967. OD ZATIšJA
otac: JRSp 92 mužjak žuto bijela Tiuna od Hrvatske
majka: ženka Diana Bijenička
ženka Zenda od Zatišja
ženka Zira od Zatišja
ženka Zita od Zatišja

19.05.1967.
otac: JRSp 55 mužjak Beri od Lotrščaka
majka: ženka Rea od Martin Brega
mužjak Simba
mužjak Srnko
mužjak Sultan
ženka Senka
ženka Siba
ženka Siga
ženka Suzy

14.05.1967. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
ženka Beba od Hrvatske
ženka Buba od Hrvatske
ženka Buga od Hrvatske
JRSp 301 ženka žuto bijela Baca od Hrvatske

29.08.1966. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
mužjak Kaj od Hrvatske
mužjak Kam od Hrvatske
mužjak Kato od Hrvatske
mužjak Kud od Hrvatske
ženka Kaja od Hrvatske
JRSp 173 mužjak King od Hrvatske

24.06.1966. OD MORAVčA
otac: JRSp 55 mužjak Beri od Lotrščaka
majka: ženka Đina od Martin Brega
mužjak Beal od Moravča
mužjak Bing od Moravča
mužjak Bodo od Moravča
mužjak Brus od Moravča
ženka Baga od Moravča
ženka Bahaba od Moravča
ženka Basra od Moravča
ženka Bessa od Moravča
ženka Brita od Moravča

10.05.1966. OD MIRELE
otac: JRSp 77 mužjak žuto bijela Tedi od Hrvatske
majka: JRSp 78 ženka Ava Mirkovečka
mužjak Tal od Mirele
mužjak Teno od Mirele
mužjak Teri od Mirele
mužjak Terno od Mirele
mužjak Tvel od Mirele
ženka Terna od Mirele
ženka Trea od Mirele

24.04.1966. KAPTOLSKA
otac: JRSp 77 mužjak žuto bijela Tedi od Hrvatske
majka: JRSp 106 ženka Iris-Nonoleta od Hrvatske
mužjak Alan Kaptolski
mužjak Amon Kaptolski
ženka Asja Kaptolska
ženka Astrid Kaptolska
ženka Ava Kaptolska

30.03.1966.
otac: mužjak Bek od Lotrščaka
majka: ženka Pika Panonska
mužjak Palas
mužjak Panter
ženka Pepra
ženka Pija
ženka Pola
ženka Presta
ženka Preta

21.01.1966. OD DVERCA
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: ženka Bela Ladinska
mužjak Amor od Dverca
mužjak Aras od Dverca
mužjak Aron od Dverca
mužjak Astor od Dverca
ženka Alka od Dverca
ženka Astra od Dverca

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››