Legla: hrvatski uzgoj

451 rezultat (311 - 320)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››

24.02.1988. ARSIADA
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 40758 ženka žuto bijela Lara of Crisiensis slika
JR 42000 mužjak žuto bijela Mad Max of Arsiada
JR 42001 ženka žuto bijela Magic Diamond of Arsiada
JR 42002 ženka žuto bijela Midnight Lady of Arsiada
JR 42003 ženka žuto bijela Madam Butterfly of Arsiada
JR 42004 ženka žuto bijela Merry Melody of Arsiada
JR 42005 ženka žuto bijela Minx Marchioness of Arsiada

30.09.1987. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40804 ženka žuto bijela Casta Diva od Hrvatske slika
JR 41925 mužjak Veli Dar od Hrvatske
JR 41929 ženka trobojna Vela Villa od Hrvatske
JR 41932 mužjak Vaj-Mir od Hrvatske

17.09.1987. DENNISAY'S
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41222 ženka blue-merle Yu.CH Julijan Collie Bell slika
JR 41969 ženka trobojna Look at Me Lady el Dennisay's slika

25.08.1987. ARSIADA
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41480 ženka žuto bijela Yu.Yu-Club.CH Wannessa Golden Well of Arsiada slika
JR 41952 mužjak trobojna Yu.CH San Remo of Arsiada
JR 41953 mužjak trobojna Santa Claus of Arsiada slika
JR 41954 mužjak trobojna Yu.CH Senator Flip of Arsiada slika
JR 41955 ženka trobojna Yu.CH Shirley of Arsiada slika
JR 41956 ženka žuto bijela Sabina of Arsiada
JR 41957 ženka žuto bijela Yu.CH Samantha of Arsiada slika

20.08.1987.
otac: mužjak Mongomeri
majka: ženka Beka
ženka Dona

15.07.1987. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40803 ženka žuto bijela Clara od Hrvatske
JR 41962 mužjak Zagi od Hrvatske

24.06.1987. OD HRVATSKE
otac: JR 41837 mužjak trobojna Lord slika
majka: JR 40748 ženka trobojna Rosa od Hrvatske
JR 41960 ženka trobojna Lora od Hrvatske
JR 41961 ženka trobojna Lea od Hrvatske

06.06.1987. DENNISAY'S
otac: JR 40983 mužjak žuto bijela Yu.Yu-Club.CH Ars slika
majka: JR 41341 ženka žuto bijela World-Jr.CH Nelandina Semitta el Dennisay's slika
JR 41920 ženka žuto bijela Yu.CH Princess Darling Deana el Dennisay's slika
JR 41921 ženka žuto bijela Princess Diadem Desire el Dennisay's

31.05.1987. DENNISAY'S
otac: JR 41339 mužjak žuto bijela Nelsam Cezar el Dennisay's
majka: JR 40981 ženka žuto bijela Yu.CH Anda slika
ženka žuto bijela Royal Golden Rebecca el Dennisay's

28.05.1987.
otac: mužjak Baltazar
majka: ženka Flora
mužjak Brando

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››