Legla: hrvatski uzgoj

451 rezultat (291 - 300)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››

20.02.1989. ARSIADA
otac: JR 40983 mužjak žuto bijela Yu.Yu-Club.CH Ars slika
majka: JR 41480 ženka žuto bijela Yu.Yu-Club.CH Wannessa Golden Well of Arsiada slika
JR 42191 mužjak žuto bijela Duke Eol of Arsiada
JR 42192 mužjak žuto bijela Duke Eliot of Arsiada
JR 42193 mužjak žuto bijela Duke Elton of Arsiada
JR 42194 mužjak žuto bijela Duke Eric of Arsiada
JR 42195 ženka žuto bijela Duchess Evelyn of Arsiada
JR 42196 ženka žuto bijela Duchess Emma of Arsiada
JR 42197 ženka žuto bijela Duchess Ellis of Arsiada

10.02.1989. ARSIADA
otac: JR 41483 mužjak žuto bijela Warrior Golden Well-Born of Arsiada slika
majka: JR 40758 ženka žuto bijela Lara of Crisiensis slika
JR 42187 mužjak žuto bijela Baron Brando of Arsiada
JR 42188 mužjak žuto bijela Baron Borg of Arsiada
JR 42189 ženka žuto bijela Baroness Bianca of Arsiada
JR 42190 ženka žuto bijela Baroness Blanche of Arsiada

08.02.1989. ARSIADA
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41479 ženka trobojna Witchery Black Winny of Arsiada slika
JR 42182 mužjak trobojna Conde Fausto of Arsiada
JR 42183 mužjak trobojna Conde Ferreo of Arsiada
JR 42184 ženka trobojna Condesa Fea of Arsiada
JR 42185 ženka trobojna Condesa Flora of Arsiada
JR 42186 ženka trobojna Condesa Farah of Arsiada

10.01.1989. DENNISAY'S
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41341 ženka žuto bijela World-Jr.CH Nelandina Semitta el Dennisay's slika
JR 42238 mužjak žuto bijela Happy Solo Boy el Dennisay's

01.01.1989. DENNISAY'S
otac: JR 41782 mužjak žuto bijela Duke Sascha vom Orankesee slika
majka: JR 40981 ženka žuto bijela Yu.CH Anda slika
JR 42234 mužjak žuto bijela Sascha Earl el Dennisay's
JR 42235 mužjak žuto bijela Sunny Earl el Dennisay's slika

30.12.1988.
otac: mužjak Bimbo
majka: ženka Alma
JR 42275 mužjak Đoni

30.10.1988. RIVER RAFT
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41578 ženka Rona of Crisiensis
JR 42174 mužjak Art Snowboy of River Raft
JR 42175 mužjak Ankas Snowboy of River Raft

05.07.1988.
otac: mužjak Aron Rudanskis
majka: ženka Ciba
JR 41981 ženka Maja

12.06.1988.
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: ženka Alma
JR 42132 ženka Dina

29.05.1988.
otac: JR 80795 mužjak Mandy Zahoracke Udolie
majka: ženka Doli
JR 42779 ženka Beti

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››