Legla: hrvatski uzgoj

451 rezultat (271 - 280)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››

24.03.1990. COMES FROM SHADOW
otac: JR 41339 mužjak žuto bijela Nelsam Cezar el Dennisay's
majka: JR 42014 ženka žuto bijela Sadako Comes from Shadow
JR 42519 ženka Ducky Comes from Shadow

21.02.1990.
otac: JR 42320 mužjak Sandy Zahoracke Udolie
majka: JR 42132 ženka Dina
JR 42471 mužjak Alf
JR 42474 ženka Arina

26.01.1990. ANTONIJA'S
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: ženka Dona
JR 42494 mužjak Prince Kastor el Antonija's
JR 42496 mužjak Prince Kabir el Antonija's
JR 42497 ženka Princess Kelly Korana ell Antonija's

20.01.1990. ANTONIJA'S
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 42116 ženka žuto bijela Alfa
ženka Columbina el Antonija's
JR 42486 mužjak Conte Big Ben el Antonija's

31.12.1989. ARSIADA
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41772 ženka žuto bijela Yvette of Arsiada
JR 42411 mužjak žuto bijela Gold Crown of Arsiada
JR 42412 mužjak trobojna Gentle Giant of Arsiada
JR 42413 ženka trobojna Gipsy Girl of Arsiada
JR 42414 ženka žuto bijela Glamour Girl of Arsiada
JR 42415 ženka žuto bijela Gloria Doll of Arsiada
JR 42416 ženka žuto bijela Gas Bag of Arsiada
JR 42417 ženka žuto bijela Ginger Fay of Arsiada
JR 42418 ženka žuto bijela Gammler Girl of Arsiada

30.12.1989.
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: ženka Pina
JR 42441 mužjak Apolo
JR 42443 mužjak Ajax

01.12.1989. DENNISAY'S
otac: JR 42055 mužjak žuto bijela Int.A.Cro.Slo.Yu.CH Forgery el Dennisay's slika
majka: JR 41341 ženka žuto bijela World-Jr.CH Nelandina Semitta el Dennisay's slika
JR 42483 mužjak žuto bijela Egon el Dennisay's

08.11.1989. OD ČUJANA LAšćINSKOG
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41552 ženka Tena od Čujana Lašćinskog
JR 42427 ženka Alma od Čujana Lašćinskog
JR 42429 ženka Ara od Čujana Lašćinskog

06.11.1989. ARSIADA
otac: JR 41728 mužjak žuto bijela Parisier Charme of Arsiada
majka: JR 41478 ženka trobojna Witchcraft Black Wendy of Arsiada slika
JR 42388 mužjak žuto bijela Troy G. Tune of Arsiada
JR 42389 mužjak žuto bijela Trent G. Tummy of Arsiada
JR 42390 mužjak žuto bijela Trig G. Toff of Arsiada
JR 42391 mužjak trobojna Trey B. Taffy of Arsiada
JR 42392 mužjak trobojna Thorn B. Rose of Arsiada
JR 42393 ženka trobojna Tessa B. Tena of Arsiada

21.10.1989.
otac: JR 41950 mužjak trobojna Yu.Cro.Slo.Aust.CH Bijou Conde v. Orankesee slika
majka: JR 41889 ženka Cindy
JR 42395 mužjak Adi

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 sljedeća ››