Straight Shot from Shiel

reg.broj: JRSp 40
ime: Straight Shot from Shiel
spol: mužjak mužjak
boja:
oštenjen:
uzgajivač:
vlasnik:
šampionat:
rezultati: odličan
HD:
CEA:
PRA:
visina:
napomena: Srednja do lakša konstitucija, nešto kraći, lagano preklopljene uši. Vrlo utjecajan parnjak, kvalitetno potomstvo.

potomci (58)

07.09.1967.
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 140 ženka Snena od Hrvatske
ženka Adrija
ženka Ajša
ženka Arka

22.07.1967.
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: ženka Aida Rudolfova
mužjak Atis
ženka Aida
ženka Alma
JRSp 207 ženka Alka

26.05.1967. OD SUTJESKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 94 ženka Custos Dafne
mužjak Lesi od Sutjeske
mužjak žuto bijela Lucifer od Sutjeske
ženka žuto bijela Leda od Sutjeske
ženka Lina od Sutjeske
ženka Lisa od Sutjeske

14.05.1967. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
ženka Beba od Hrvatske
ženka Buba od Hrvatske
ženka Buga od Hrvatske
JRSp 301 ženka žuto bijela Baca od Hrvatske

29.08.1966. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
mužjak Kaj od Hrvatske
mužjak Kam od Hrvatske
mužjak Kato od Hrvatske
mužjak Kud od Hrvatske
ženka Kaja od Hrvatske
JRSp 173 mužjak King od Hrvatske

21.01.1966. OD DVERCA
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: ženka Bela Ladinska
mužjak Amor od Dverca
mužjak Aras od Dverca
mužjak Aron od Dverca
mužjak Astor od Dverca
ženka Alka od Dverca
ženka Astra od Dverca

17.05.1965. PRIGORSKA
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: ženka Lada Bijenička
mužjak Asan Prigorski
mužjak Astor Prigorski
ženka Ajka Prigorska
ženka Ajša Prigorska
ženka Alba Prigorska
ženka Alka Prigorska
ženka Arna Prigorska
ženka Asta Prigorska
ženka Astra Prigorska

17.05.1964. BIJENIčKA
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 15 ženka Laska Panonska
mužjak Diks Bijenički
mužjak Dino Bijenički
ženka Diana Bijenička
ženka Dina Bijenička
ženka Dona Bijenička

07.05.1964. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
ženka Ida-Natali od Hrvatske
ženka Inka-Norma od Hrvatske
JRSp 106 ženka Iris-Nonoleta od Hrvatske

21.06.1963. OD HRVATSKE
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: JRSp 19 ženka žuto bijela Rena Panonska slika
mužjak Tiber od Hrvatske
ženka Tera od Hrvatske
ženka Tina od Hrvatske
JRSp 77 mužjak žuto bijela Tedi od Hrvatske
JRSp 92 mužjak žuto bijela Tiuna od Hrvatske

04.05.1963. OD MARTIN BREGA
otac: JRSp 40 mužjak Straight Shot from Shiel
majka: ženka Maca od Martin Brega
mužjak Rex od Martin Brega
mužjak žuto bijela Riki od Martin Brega
mužjak Roki od Martin Brega
mužjak Rolf od Martin Brega
mužjak Romi od Martin Brega
ženka Rea od Martin Brega
ženka Rola od Martin Brega
ženka Roty od Martin Brega

ispiši potomke kao: listu | legla